Werknemersvoordelen

career

Werknemersvoordelen

Werknemersvoordelen

Werknemersvoordelen en -kosten in de vorm van verschillende soorten niet-looncompensaties die aan alle werknemers worden verstrekt naast hun reguliere loon of salaris, ongeacht hun geslacht. Dergelijke gevallen waarbij een werknemer loon inruilt voor een andere vorm van werknemersvoordeel staat algemeen bekend als een "loonpakket" of "loon naar prestatie"-regeling. Het arbeidsrecht bepaalt dat dergelijke praktijken onwettig zijn. Het arbeidsrecht bestrijkt ook dergelijke praktijken op de werkplek, waaronder vakantieregelingen, personeelskortingen op het werk, en werknemersgeschenken. Deze vallen niet onder employee benefits, maar zijn een gangbare praktijk geworden op de werkvloer.

employee benefits

Er zijn twee hoofdtypen employee benefits; de twee zijn: employer-based en employee-based. Werkgeversgebonden personeelsbeloningen worden verstrekt door bedrijven waar werknemers recht hebben op een vast percentage van het brutosalaris van de werkgever. De employee-based voordelen worden betaald door werknemers in loondienst. Beide soorten personeelsbeloningen kunnen worden gekocht bij een breed scala van bedrijven die uiteenlopende producten en diensten aanbieden. Enkele voorbeelden van op de werkgever gebaseerde employee benefits zijn betaalde vakanties, betaald ziekteverlof en betaalde vakantiedagen.

De meeste employee benefits zijn bedoeld om het werk van werknemers te vergemakkelijken en aan te moedigen. Sommige secundaire arbeidsvoorwaarden omvatten opleidings- of scholingsmogelijkheden, verblijfs- en reiskosten, ziektekostenverzekering, pensioen, arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en uitkeringen bij overlijden of invaliditeit. Voordelen kunnen ook vergoedingen omvatten voor beroepsaansprakelijkheid, ongevallenverzekering en juridische bijstand. Vergoedingen betaald voor jaarlijkse vakantie, vakantieaanspraken, en ziekteverlofuitkeringen worden beschouwd als secundaire arbeidsvoorwaarden. Vergoedingen die worden betaald voor vakantiedagen, groepsdekking en verzekeringspremies worden beschouwd als directe voordelen. Deze zijn fiscaal aftrekbaar en zijn meestal de eerste keuzes die werknemers maken om loonbescherming te krijgen.

Tags
Populair
img
De beroepsbevolking in Canada
img
Werknemersvoordelen
img
Land de baan van je dromen met deze eenvoudige sollicitatietips
img
Wat betekent dit voor de werkende klasse?
img
Wat doe ik als ik niet werk? - Belangrijke aspecten om op te letten bij het uitvoeren van een medewerkerstevredenheidsonderzoek
Trending