Theorie van de allocatie van arbeid

career

Theorie van de allocatie van arbeid

Theorie van de allocatie van arbeid

Werk wordt wel de primaire kracht achter economische activiteit genoemd. Economen, politicologen en sociologen zijn het er over de hele linie over eens dat arbeid van essentieel belang is voor het functioneren van moderne economieën. In de meeste landen van de wereld speelt arbeid een belangrijke rol bij de toewijzing van middelen en de verdeling van welvaart. Geschat wordt dat in geïndustrialiseerde landen arbeid ongeveer 75 procent van de economie uitmaakt, terwijl de overheid nog eens 25 procent uitgeeft.

arbeid

Economen, politicologen en sociologen zijn het er ook over eens dat arbeid een niet-rivaliserend goed is: het is in feite een van de weinige goederen of diensten die niet worden gecreëerd of vernietigd, maar slechts van hun oorspronkelijke staat worden veranderd in een meer winstgevende of nuttige vorm. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is arbeid dus geen middel voor individuen om materiële rijkdom te verwerven, in tegenstelling tot rijkdom die wordt verworven door de accumulatie van productieve activa zoals land en eigendom. Om deze reden bestaat er een omvangrijk corpus van onderzoek over de verdeling van inkomen en rijkdom en een kleine maar groeiende literatuur over de verdeling van waarde en welvaart. Uit het boek van Piket en Means, dat zich richt op de arbeidsmarkt en de inkomensverdeling, blijkt bijvoorbeeld dat er sprake is van een grote concentratie van rijkdom aan de top van de verdeling en een grote relatieve armoedekloof tussen de rijken en de armen.

Volgens mainstream-economen is arbeid waardevol omdat zij economische waarde creëert in de vorm van output. Arbeid is in de loop der jaren echter ook doelwit geworden van productiviteitsbeheersing, waarmee wordt beoogd de winstmarges te vergroten door de arbeidskosten te verlagen. Dit proces heeft aanzienlijke negatieve gevolgen gehad voor de werknemers en heeft geleid tot een ernstige verslechtering van de kwaliteit van de werkgelegenheid in vele industrieën in geïndustrialiseerde landen. De toenemende complexiteit van de moderne economieën, gekoppeld aan de toenemende verdeling van arbeid in afzonderlijke categorieën zoals geschoolde arbeid en handenarbeid, hebben geleid tot een situatie waarin bepaalde segmenten van de samenleving economisch benadeeld zijn terwijl andere een relatieve overvloed genieten. Gezien deze omstandigheden is het niet verwonderlijk dat er een grote vraag is naar theorieën over de allocatie van arbeid.

Tags
Populair
img
Working Capital Short-Term Line of Credit
img
Werknemersvoordelen
img
Tweede Fase - Derde Fase - Vierde Fase - Bevalling
img
Voorbereiding op je sollicitatiegesprek
img
Waarom moeten werkgevers zich inschrijven bij een vakbond?
Trending