De beroepsbevolking in Canada

career

De beroepsbevolking in Canada

De beroepsbevolking in Canada

working

Handenarbeid is per definitie handwerk dat door mensen wordt verricht, in tegenstelling tot machinearbeid of werkdieren die volledig door machines worden verricht. Het is in ruime zin het soort handenarbeid dat in het kader van de gewone dagelijkse activiteiten van mensen voorkomt. Praktisch gezien is het in de eerste plaats arbeid die met de menselijke handen wordt verricht en, in figuurlijke zin, ook arbeid waarbij gebruik wordt gemaakt van alle spieren en beenderen van ons lichaam.

Zoals reeds is opgemerkt, is handenarbeid de meest voorkomende vorm van arbeid die in de wereld wordt verricht. De definitie van "handenarbeid" verwijst naar elke taak die hoofdzakelijk wordt verricht zonder de hulp van machines of andere mensen. In het algemene kader van deze definitie wordt handarbeid gedefinieerd als elke activiteit die de inspanning van een mens en het gebruik van zijn fysieke vermogens vereist. Hieronder vallen taken als voedselbereiding, huishoudelijk werk, naaien en zelfs hersenchirurgie (maar zie de definities van hersenchirurgie hieronder).

De term "beroepsbevolking" wordt in dit artikel gebruikt om te verwijzen naar de bevolking van individuen die ofwel momenteel werken maar daarvoor geen geldelijke compensatie ontvangen, ofwel die individuen die wel werken maar geen passende geldelijke compensatie voor hun werk ontvangen. De term "ariat" wordt soms gebruikt om deze werklozen aan te duiden; de term kan ook van toepassing zijn op al diegenen die sociale bijstandsprogrammas ontvangen, zoals sociale bijstand, werkloosheidsuitkeringen, invaliditeitssteun, opleidingstoelage en inkomenssteun. In Canada bestaat het grootste deel van de bevolking - ongeveer 75% van de bevolking - uit werknemers die niet zijn opgenomen in de arbeidskrachtenstatistieken voor Canada of het land waar zij wonen. Hiertoe behoren immigranten, zichtbare minderheden, en mensen die wonen in provincies die geen vertrouwd grondgebied zijn voor het Canadese staatsburgerschap (definitie van Statscan). Er is ook een ander klein maar significant deel van de Canadese beroepsbevolking dat werkzaam is in industrie├źn die niet vallen onder een van de negen bestaande grote sectoren in Canada (zoals visserij, natuurlijke hulpbronnen en industrie), en daarom buiten het bereik vallen van de door Statistics Canada verzamelde gegevens.

Tags
Populair
img
Werknemersvoordelen
img
De top 6 van manieren waarop mensen arbeidsomstandigheden verkeerd begrijpen
img
Hoe blijf je kalm tijdens een sollicitatiegesprek
img
Wat betekent dit voor de werkende klasse?
img
Waarom moeten werkgevers zich inschrijven bij een vakbond?
Trending